Vymieracia jímka pre Svet Zdravia, a. s.

Realizácia projektu: august 2021 – december 2022

Pre spoločnosť Svet zdravia, a. s., sme navrhli, dodali, zrealizovali a uviedli do prevádzky technológiu na spracovanie odpadov z oddelenia nukleárnej medicíny. Realizácia vymieracej nádrže spolu s príslušnou technológiou zahŕňala všetko od spojovacích potrubí, prečerpávacej stanice, čerpadiel, uzatváracích členov, technologických rozvádzačov,systému kontinuálneho monitoringu a vyhodnocovania stavu vo vymieracej jímke v určenom priestore mimo budovy, až po ovládací softvér pre obsluhu v riadiacej miestnosti.

Projekt sme realizovali spolu so subdodávateľom, spoločnosťou NUVIA, a. s.

„Výrobou nádrží na rádioaktívny odpad spolu s potrebnou technológiou vymieracej jímky sme pre Svet zdravia, a. s., zabezpečili bezpečné nakladanie s odpadom.”

Rozsah našich činností:

 • Pomocné konštrukcie 
 • 3ks 10m3 nádrží
 • Prečerpávacia jednotka 
 • Potrubie
 • Ventily 
 • Čerpadlá 
 • Detektory objemovej aktivity 
 • Riadiaci rozvádzač
 • Príslušná kabeláž
 • Server technológie
 • SW technológie
 • Funkčné skúšky

34

pracovníkov nasadených do realizácie projektu

7

ton použitého materiálu (oceľ, …)

23

zrealizovaných tlakových a funkčných skúšok

421

strán sprievodnej technickej dokumentácie

Výsledok realizácie

Technológia na spracovanie rádioaktívneho odpadu je pre spoločnosť Svet zdravia, a. s., dôležitou súčasťou zdravotníckeho zariadenia s nukleárnou medicínou. V spolupráci so subdodávateľom NUVIA, a. s., sme klientovi poskytli komplexné riešenie od dodania, cez montáž, až po legalizáciu, ktoré umožní bezpečné nakladanie s rádioaktívnym odpadom v súlade s platnou legislatívou. 

Scroll to Top