Kľúčové míľniky a súčasnosť

Každý krok a každý rok nás posúva vpred

Kľúčové míľniky v našej histórii

1997

Vzniká spoločnosť ENSECO, a. s., vtedy ešte pod menom VÚJE Mochovce. Získavame významný kontrakt na dostavbu a spúšťanie 1. a 2. bloku jadrovej elektrárne Mochovce na Slovensku.

1999

Úspešne pokračujeme v jadrovej činnosti, čakajú nás spúšťacie práce na 1. a 2. bloku jadrovej elektrárne Temelín, Česká republika.

2000

Získavame certifikáty ISO 9001, ISO 14001 a OHSAS 18001 uznávaného nórskeho audítora kvality DET NORSKE VERITAS. Každé tri roky podstupujeme povinný recertifikačný audit a každý rok periodický, pretože kvalita je našou prioritou.

2003

Pracujeme na opravách, rekonštrukciách a ďalších činnostiach týkajúcich sa jadrovo-energetických zariadení 1. a 2. bloku jadrovej elektrárne V-1 Jaslovské Bohunice na Slovensku.

2008

Zavádzame systém integrovaného manažérstva. Zvyšujeme nároky na kvalitu vlastných služieb a na kvalitu služieb našich subdodávateľov.

2009

Získavame významný kontrakt na dostavbu a spúšťanie dôležitých systémov v jadrovej elektrárni - havarijných a pomocných systémov technologickej časti primárneho okruhu 3. a 4. bloku v Mochovciach na Slovensku.

2012

Rozšírili sme rady zamestnancov o nových projektantov. Inžiniering firmy posilnili kapacity firmy Energoprojekt Bratislava, ktoré sa stali našou súčasťou. Projekčnú činnosť si kompletne na zákazkách riadime sami.

2014

Znásobujeme rozsah montážnych a technických činností pričlenením spoločnosti ENERGOSTROJ Mochovce, s. r. o. Naše služby pokrývajú projekt komplexne, všetko realizujeme pod jednou strechou.

2016

Podpisujeme dodatok o koordinácii pomontážnych čistiacich operácií a tlakových skúšok na jadrovom ostrove v jadrovej elektrárni Mochovce na Slovensku.

2017

V tomto roku sme postavili vlastnú výrobnú halu v Mochovciach.

2018

Rozširujeme rozsah hlavnej zákazky o podporu neaktívneho spúšťania systémov pre projekt Dostavby 3. a 4. bloku jadrovej elektrárne Mochovce, Slovensko.

„Jadrová energetika je naša srdcová záležitosť. Ponuka našich služieb však v tomto bode nekončí.“

Dnes

Izolácie potrubí

Profil spoločnosti ENSECO, a. s., sme rozšírili o nový produkt, ktorým je výroba izolácie potrubí a zariadení a ich následná montáž. Na tento účel sme zakúpili špičkový stroj na výrobu plechových dielov pre tepelné izolácie, ktorý spĺňa všetky atribúty najmodernejšej technológie. Z nášho tímu sme vyčlenili vybraných zamestnancov, ktorí sa intenzívne venujú školeniam a rozširovaniu kvalifikácie na prácu s týmito špecifickými zariadeniami.

  • Poskytneme vám komplexné klampiarske služby vrátane zamerania stavby, vyhotovenia cenových ponúk, poradenstva, dodávky materiálu, montáže klampiarskych systémov plus záručný a pozáručný servis.
  • Vyrobíme tepelné izolácie, chladové izolácie, rozvody vzduchotechniky vrátane povrchových úprav so zreteľom na šetrenie tepla, životného prostredia aj bezpečnosť obsluhujúceho personálu proti popáleniu.
  • Na výrobu oplechovania používame najnovšiu technológiu, stroje švajčiarskej značky MABI – MABI Bingo 16-Z EVO, MABI Logo, MABI 4B, MABI 4QS.
  • Na ďalšie spracovanie plechových dielov izolácií používame zariadenia značky METALLKRAFT® a zariadenia od firiem První hanácká BOW, spol. s r. o., Bři Švarcové, s. r. o., SEMET, s. r. o., atď.

Služby, ktoré presahujú oblasť jadra

Dnes ponúkame v oblasti energetiky kompletné služby, ktoré je možné využiť nielen v jadrovom odvetví. Príprava a realizácia projektov, kvalifikovaná montážna činnosť, efektívna koordinácia zákaziek, nedeštruktívne skúšky, výpočty, kontrola, uvedenie zariadení do prevádzky a ich servis sa ako služby vyprofilovali u nás do takej miery, že ich vieme ponúkať klientom aj samostatne, prispôsobiť ich rozsah želaniu zákazníka alebo potrebe realizovaného projektu. A to ako v oblasti jadra, tak mimo neho.

izolacie-potrubi-01