Kľúčové míľniky a súčasnosť

Každý krok a každý rok nás posúva vpred

Kľúčové míľniky v našej histórii

2019

Získali sme spoločnosť KRÁLOVOPOLSKÁ STRESS ANALYSIS GROUP, s. r. o., a tím profesionálnych inžinierov v oblasti projektových a inžinierskych činností a výpočtov.

2018

Rozširujeme rozsah hlavnej zákazky o podporu neaktívneho spúšťania systémov pre projekt Dostavby 3. a 4. bloku jadrovej elektrárne Mochovce, Slovensko.

2017

V tomto roku sme postavili vlastnú výrobnú halu v Mochovciach.

2016

Podpisujeme dodatok o koordinácii pomontážnych čistiacich operácií a tlakových skúšok na jadrovom ostrove v jadrovej elektrárni Mochovce na Slovensku.

2014

Znásobujeme rozsah montážnych a technických činností pričlenením spoločnosti ENERGOSTROJ Mochovce, s. r. o. Naše služby pokrývajú projekt komplexne, všetko realizujeme pod jednou strechou.

2012

Rozšírili sme rady zamestnancov o nových projektantov. Inžiniering firmy posilnili kapacity firmy Energoprojekt Bratislava, ktoré sa stali našou súčasťou. Projekčnú činnosť si kompletne na zákazkách riadime sami.

2009

Získavame významný kontrakt na dostavbu a spúšťanie dôležitých systémov v jadrovej elektrárni - havarijných a pomocných systémov technologickej časti primárneho okruhu 3. a 4. bloku v Mochovciach na Slovensku.

2008

Zavádzame systém integrovaného manažérstva. Zvyšujeme nároky na kvalitu vlastných služieb a na kvalitu služieb našich subdodávateľov.

2003

Pracujeme na opravách, rekonštrukciách a ďalších činnostiach týkajúcich sa jadrovo-energetických zariadení 1. a 2. bloku jadrovej elektrárne V-1 Jaslovské Bohunice na Slovensku.

2000

Získavame certifikáty ISO 9001, ISO 14001 a OHSAS 18001 uznávaného nórskeho audítora kvality DET NORSKE VERITAS. Každé tri roky podstupujeme povinný recertifikačný audit a každý rok periodický, pretože kvalita je našou prioritou.

1999

Úspešne pokračujeme v jadrovej činnosti, čakajú nás spúšťacie práce na 1. a 2. bloku jadrovej elektrárne Temelín, Česká republika.

1997

Vzniká spoločnosť ENSECO, a. s., vtedy ešte pod menom VÚJE Mochovce. Získavame významný kontrakt na dostavbu a spúšťanie 1. a 2. bloku jadrovej elektrárne Mochovce na Slovensku.

„Jadrová energetika je naša srdcová záležitosť. Ponuka našich služieb však v tomto bode nekončí.“

Dnes

Izolácie potrubí

Profil spoločnosti ENSECO, a. s., sme rozšírili o nový produkt, ktorým je výroba izolácie potrubí a zariadení a ich následná montáž. Na tento účel sme zakúpili špičkový stroj na výrobu plechových dielov pre tepelné izolácie, ktorý spĺňa všetky atribúty najmodernejšej technológie. Z nášho tímu sme vyčlenili vybraných zamestnancov, ktorí sa intenzívne venujú školeniam a rozširovaniu kvalifikácie na prácu s týmito špecifickými zariadeniami.

  • Poskytneme vám komplexné klampiarske služby vrátane zamerania stavby, vyhotovenia cenových ponúk, poradenstva, dodávky materiálu, montáže klampiarskych systémov plus záručný a pozáručný servis.
  • Vyrobíme tepelné izolácie, chladové izolácie, rozvody vzduchotechniky vrátane povrchových úprav so zreteľom na šetrenie tepla, životného prostredia aj bezpečnosť obsluhujúceho personálu proti popáleniu.
  • Na výrobu oplechovania používame najnovšiu technológiu, stroje švajčiarskej značky MABI – MABI Bingo 16-Z EVO, MABI Logo, MABI 4B, MABI 4QS.
  • Na ďalšie spracovanie plechových dielov izolácií používame zariadenia značky METALLKRAFT® a zariadenia od firiem První hanácká BOW, spol. s r. o., Bři Švarcové, s. r. o., SEMET, s. r. o., atď.

Služby, ktoré presahujú oblasť jadra

Dnes ponúkame v oblasti energetiky kompletné služby, ktoré je možné využiť nielen v jadrovom odvetví. Príprava a realizácia projektov, kvalifikovaná montážna činnosť, efektívna koordinácia zákaziek, nedeštruktívne skúšky, výpočty, kontrola, uvedenie zariadení do prevádzky a ich servis sa ako služby vyprofilovali u nás do takej miery, že ich vieme ponúkať klientom aj samostatne, prispôsobiť ich rozsah želaniu zákazníka alebo potrebe realizovaného projektu. A to ako v oblasti jadra, tak mimo neho.

izolacie-potrubi-01
Akvizícia dcérskej spoločnosti

Spoločnosť ENSECO, a. s., sa snaží každým rokom rásť a posúvať vpred. Dôkazom toho je i rok 2019, v ktorom sme získali dcérsku spoločnosť KRÁLOVOPOLSKÁ STRESS ANALYSIS GROUP, s. r. o. (KRÁLOVOPOLSKÁ SAG). Projektovo inžinierska spoločnosť KRÁLOVOPOLSKÁ SAG významne posilnila komplexnosť a samostatnosť našej spoločnosti v projektových a inžinierskych činnostiach tým, že poskytuje pre našu spoločnosť kapacitne aj profesijne širší rozsah poskytovaných služieb v oblasti spracovania realizačných projektov, pevnostných a seizmických výpočtov, hydraulických výpočtov a iných analýz. Služby, na ktoré sa naša dcérska spoločnosť zameriava, zvyšujú našu konkurencieschopnosť na domácom aj na zahraničnom trhu. Zároveň sme obohatili náš tím o skúsených projektantov, výpočtárov, strojných inžinierov, statikov a špecialistov na oblasť výpočtov pre armatúry, potrubia a oceľové konštrukcie.

Kto je KRÁLOVOPOLSKÁ SAG?

KRÁLOVOPOLSKÁ STRESS ANALYSIS GROUP, s. r. o., bola založená v roku 2000. Spoločnosť tvoria najmä pracovníci útvaru Pevnostné výpočty spoločnosti KRÁLOVOPOLSKÁ RIA, a. s., predtým známym pod menom Výpočtové oddelení Královopolské strojírny Brno, a. s. KRÁLOVOPOLSKÁ SAG teda prebrala viac ako 40-ročné skúsenosti v oblasti projektovania a výpočtov, na ktorých vystavala svoju ponuku služieb. Práve bohaté skúsenosti a široké portfólio výpočtov sa stali dôvodom, prečo nás spojenie našej spoločnosti so spoločnosťou KRÁLOVOPOLSKÁ SAG zaujalo natoľko, že sme doň investovali svoj čas aj úsilie. V rozšírení našich služieb vidíme totiž priestor pre profesionálny a taktiež konkurenčný rast, ktorým by sme silné meno spoločnosti ENSECO, a. s., chceli reprezentovať na domácom aj zahraničnom trhu.

Podrobnejšie informácie o ponuke služieb spoločnosti KRÁLOVOPOLSKÁ SAG môžete nájsť tu.